Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR)

Voorbeeld premie Zorgverzekeringswet bij Voortschrijdend cumulatief rekenen

• Werknemer verdient iedere maand € 4.000
• In mei is het vakantiegeld € 4.500. Totaal loon mei: € 8.500
• De werkGever betaalt de gehele premie ZVW
• In 2021 bedraagt de premie 7,00%, en is de maximum grondslag € 4.859,25 per maand
• VCR heeft invloed op de kosten werkgever in mei en juni via de maximum premie ZVW:

Maand

Heffingsloon

Maximum

ZVW 7,00%

Nog 'in te halen'

Januari

€ 4.000

€ 4.859,25

€ 280,-

€    859,25 -/-

Februari

€ 4.000

€ 4.859,25

€ 280,-

€    1.718,50 -/-

Maart

€ 4.000

€ 4.859,25

€ 280,-

€   2.577,75  -/-

April

€ 4.000

€ 4.859,25

€ 280,-

€   3.437,-  -/-

Mei +vak.

€ 8.500

€ 4.859,25 +
€ 3.437,-  = € 8.296,25

€ 580,74

€      203,75

Juni

€ 4.000

€ 4.000,00 + € 203,75 =
€ 4.203,75

€ 294,26

€      655,50  -/-

Juli

€ 4.000

€ 4.859,25

€ 280,-

€    1.514,75 -/-

Augustus

€ 4.000

€ 4.859,25

€ 280,-

€    2.374,- -/-

September

€ 4.000

€ 4.859,25

€ 280,-

€    3.233,25 -/-

Oktober

€ 4.000

€ 4.859,25

€ 280,-

€    4.092,50 -/-

November

€ 4.000

€ 4.859,25

€ 268,-

€    4.951,75 -/-   

December

€ 4.000

€ 4.859,25

€ 280,-

€    5.811,-    -/-