Cafetariaregeling in Loon

Voorbeeld 5 cafetariaregeling in Loon: fiets van de zaak via vakantiegeld

Stel dat u met de werknemer afspreekt dat u hem een fiets van € 1.000 verstrekt, in ruil voor verlaging van zijn vakantiegeld met € 1.000. De werknemer betaalt de fiets dus via zijn vakantiegeldverloning terug, maar dat levert hem wel een belastingvoordeel op.

Zoals gezegd: in Loon is een cafetariaregeling via een incidentele (= bijzondere) beloning gewoon mogelijk. Hoe u dat doet, leggen we in dit voorbeeld uit.

Werknemer krijgt in mei vakantiegeld. In diezelfde maand wil hij de fiets van de zaak terugbetalen, via zijn vakantiegeld. Dat doet u als volgt:
• Kies bij 'verlonen' voor de maand mei
• Voeg als 'Incidentele beloning' het 'Vakantiegeld' toe. Let op: als u bij de werkgever reeds hebt aangegeven dat de vakantiegeldbetaling in mei plaatsvindt, dan zal Loon automatisch al de vakantiegeldbetaling in de mei-verloning opnemen.
• Voeg als 'Incidentele beloning' tevens een 'Bonus' toe. Geef als omschrijving bijvoorbeeld mee 'Inhouding vakantiegeld fiets'.
• Geef als bedrag -1000 in, dus met een minteken ervoor.
• Let op: vink 'In verloning B' aan:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Afbeelding: 'Bonus', 'Inhouding vakantiegeld fiets', 'In verloning B'

Het verloningsscherm ziet er aan de rechterkant bij de looncomponenten nu zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Verlonen. Afbeelding: Verlonen. 'Vakantiegeld en 'Bonus', 'Inhouding vakantiegeld fiets'


De loonstrook ziet er in ons voorbeeld vervolgens aldus uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Verlonen. Strook mei,
Afbeelding: Verlonen. Strook mei, 'Vakantiegeld en 'Bonus', 'Inhouding vakantiegeld fiets'

Het heffingsloon wordt met € 1.000 verlaagd. Zonder de 'Bonus', 'Inhouding vakantiegeld fiets' had het netto bedrag € 2.730,84 bedragen. Die € 541,55 verschil is dus het fiscale voordeel dat deze werknemer geniet met deze 'Inhouding fiets via vakantiegeld'-aanpak.

Ook de kosten voor de werkgever zullen lager uitpakken zijn door het verlaagde heffingsloon. Echter, de € 1.000 'Inhouding vakantiegeld fiets' moet wél worden meegenomen in de Werkkostenregeling. Dat bedrag moet u zélf ingeven bij de aangifte loonheffingen over mei, in het veldje 'Totaal werkkostenregeling uit financiële administratie':

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonaangifte,
Afbeelding: Loonaangifte, 'Inhouding vakantiegeld fiets', mee in 'Totaal WKR uit fin. admin.'

Als de vrije ruimte nog niet is opgebruikt, kost deze fiets van de zaak de werkgever verder niets. Is de ruimte wel op dan zal de werkgever 80% over de € 1.000 eindheffing moeten betalen, dus € 800.