Cafetariaregeling in Loon

Cafetariaregeling in Loon via Incidentele beloning

Het Kenniscentrum van Loon krijgt weleens het verzoek of een cafetariaregeling via een zogeheten incidentele beloning (bijzondere beloning) kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld een bonus gebruiken voor de aanschaf van een laptop. Of het vakantiegeld aanwenden voor een fiets van de zaak.

In Loon is dat uiteraard mogelijk. Zie voorbeeld nummer 5.