Bijtelling auto van de zaak per 2017

60-maandentermijn verstreken in 2017?

Hoe zit het met het privégebruik van een auto die in 2012 in gebruik is genomen en waarvan de 60-maandentermijn is verstreken? Geldt dan het (voor 2017 verlaagde) bijtellingspercentage zonder korting van 22%?

Er zijn hierbij twee situaties denkbaar. We bekijken ze aan de hand van voorbeelden.

1) Werknemer heeft een auto op 30 juni 2012 (dus vóór 1-7-2012) ter beschikking gekregen. Het betreft een auto met 14% bijtelling. Wat is vanaf 1-7-2017 het bijtellingspercentage voor deze auto?

- De 60-maandentermijn geldt dan niet. Er geldt voor deze auto vanaf 30 juni in principe een onafgebroken een korting van 11% (per saldo een bijtelling van 14%), zolang de auto niet wisselt van eigenaar of terbeschikkinggestelde. Maar deze 'onafgebroken' kortingsregeling wordt beperkt door de 'horizonbepaling 2017'.
- De korting (en daarmee de bijtelling van 14%) geldt uiterlijk tot en met 31-12-2018.
- Vanaf 1-1-2019 geldt er geen korting meer. Het bijtellingspercentage (zonder korting) is en blijft 25%: het tarief zonder korting zo dat op 31-12-2016 gold.

2) Idem situatie1, met dien verstande dat de werknemer de auto op 1-7-2012 gekregen heeft.

Er geldt vanaf 1-7-2012 voor de duur van 60 maanden een korting van 11% (per saldo een bijtelling van 14%). Aan het eind van deze 60 maanden (in casu op 30-6-2017) moet bezien worden of vanuit de wetgeving 2017 opnieuw een korting van toepassing is. Dit is voor deze auto niet zo. Op grond van overgangsrecht (artikel 36c, eerste lid, van de Wet LB) geldt er een bijtelling van 25%. Met andere woorden, het 22%-tarief dat als maximum-bijtelling in 2017 in artikel 13bis van de Wet LB staat, geldt voor auto's zonder korting die op of na 1-1-2017 voor het eerst op naam zijn gesteld.