Back-ups maken en herstellen in Loon

Instructievideo back-up terugzetten

En hier ziet u de korte instructievideo hoe u met Loon een back-up terugzet: