Back-ups maken en herstellen in Loon

Back-up herstellen

Herstellen van de back-up is eenvoudig: kies
- 'Administratie'
- 'Back-up'
- 'Herstel back-up'
- Geef aan waar de back-up zich bevindt: op de harde schijf, of elders via 'Kies ander
   bestand'
- Selecteer het back-up-bestand (LB*000**.lda) en klik op 'Herstel'.