(Bestel)Auto van de zaak

Vrijstelling bijtelling auto van de zaak

Er is een vrijstelling van de bijtelling voor zakelijke auto's die niet meer dan 500 kilometer per jaar privé rijden. Wanneer minder dan 500 km privé wordt gereden en een sluitende rittenadministratie kan worden overlegd, dan bedraagt de bijtelling nihil. Om aan de bijtelling te ontkomen, moet de werknemer zelf aantonen dat er minder dan 500 kilometer privé is gereden in een jaar.

Hiervoor moet een sluitende rittenadministratie worden overlegd, die voldoet aan vermelding van:
• Begin- en eindstand van de kilometerteller per rit
• Adres van vertrek en bestemming
• Gereden route wanneer deze afwijkt van de meest gebruikelijke
• Aard van de rit (zakelijk of privé)

Om te voorkomen dat de werkgever al maandelijks een inhouding verricht voor de bijtelling, kan de werknemer een ‘verklaring van géén privé-gebruik' overleggen. Dit ontslaat hem echter niet van de verplichting tot het bijhouden van de rittenadministratie.