(Bestel)Auto van de zaak

Volgorde van werken

De handigste volgorde van werken bij een auto van de zaak is als volgt:

1)  Auto van de zaak vastleggen via ‘Werkgever', ‘Vervoer', 'Voeg toe'
2)  Gegevens van de auto vastleggen in dit scherm:

Afbeelding: Werkgevergegevens, Vervoer, Gegevens auto

NB De bijtelling is van toepassing 60 maanden vanaf de datum eerste tenaamstelling.


3)   'OK'
4)   U belandt nu in het scherm 'Gebruik auto'.
5)   Via 'Voeg toe' gaat u de gegevens van de (eerste) werknemer vastleggen die privé
    gebruik maakt van die auto.
6)   U legt daarbij ook de eventuele eigen bijdrage vast
7)   'OK'
8)   U belandt weer in het scherm ' Vervoer'
9)   Check via de optie 'Overzicht' of e.e.a. juist is ingevoerd
10) Draai ter check een loon voor een werknemer en controleer of Loon de juiste getallen
      meldt over de auto van de zaak. Sla het loon niet op
11) Zijn de getallen juist? Dan bent u klaar met het invoeren van deze auto van de zaak.
12) Zijn de getallen onjuist? Corrigeer dan de gegevens en draai de proef-loonstrook
      opnieuw.
|
Geen bijtelling? Meld de reden!
Let op: Koppelt u een werknemer aan de auto van de zaak via ‘Nee, geen privégebruik'? Geef dan bij de werknemer op tabblad 1 ‘Personalia', ‘Aangifte', ‘Code reden geen bijtelling auto' ook aan waarom er geen bijtelling is. De fiscus wil dat namelijk weten, via de aangifte loonheffingen.