(Bestel)Auto van de zaak

Gevolgen auto van de zaak op de loonstrook

Voorbeeld:

• De cataloguswaarde van de auto is € 30.000,-.
• Bijtelling 22% over € 30.000,- = € 6.600,- per jaar.
• Eén werknemer (Kuiper) gebruikt deze auto van de zaak > 500 km privé.
• Per jaar € 6.600,- bijtelling
• Per maand = € 550,- bijtelling. (Bij 4-weken deelt Loon door 13. Bij weken door 52.)

• De bijtelling verschijnt 'boven in' de loonberekening
• De bijtelling wordt vanzelfsprekend 'onder in' de loonberekening ook ingehouden.

De loonstrook ziet er dan zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, Auto van de zaak (22%)

Afbeelding: Loonberekening, Auto van de zaak (22%)

• De bijtelling betekent een hoger Heffingsloon, een hogere  loonheffing en daarom een lager
  netto loon.


Afbeelding:  Grondslagen, Auto van de zaak (22%)

Voor de  werkgever (tabblad ' Kosten werkgever') zijn er in de verloning geen gevolgen voor een auto van de zaak.