(Bestel)Auto van de zaak

Eigen bijdrage


Tot slot kunt u ook nog de eventuele eigen bijdrage ingeven van de gekozen werknemer. Daarmee daalt uiteraard de bijtelling met het door u ingevulde bedrag.

Ga voor het ingeven van een eigen bijdrage naar:
1) De werkgever
2) Tabblad ‘Vervoer'
3) Markeer de auto in kwestie
4) Klik op ‘(Privé)-gebruik'
5) Markeer de werknemer in kwestie
6) Klik op ‘Wijzig'
7) Geef het bedrag aan ‘Eigen bijdrage' in.

Dat ziet er in Loon zo uit:


Afbeelding: Auto van de zaak, Eigen bijdrage

Voorbeeld Eigen bijdrage
Cataloguswaarde is € 20.000,-. Daarover 22% = € 4.400,-. Per maand betekent dat een bijtelling van € 366,67. De werknemer betaalt een eigen bijdrage van € 100,-.

Het Loon-pakket rekent e.e.a. automatisch voor u uit. In de loonberekening ziet u op het tabblad 'Loon' de bijtelling privé-gebruik auto van € 266,67 terug.

Vanzelfsprekend wordt ook nu dezelfde bijtelling onderaan de loonberekening weer ingehouden. Verder wordt de € 100 Eigen bijdrage privé-gebruik auto van het nettoloon afgetrokken:

Afbeelding: Loonberekening, Auto van de zaak (22%), en € 100 eigen bijdrage

Op het tabblad 'Kosten werkgever' vormt de Eigen bijdrage privé-gebruik auto een aftrekpost van € 100. Op het tabblad 'Grondslag' wordt de privé-gebruik auto logischerwijze als bijtelling getoond (€ 366,67 in dit voorbeeld) en de Eigen bijdrage als aftrekpost (€ 100,- in dit voorbeeld).

Let op: De eigen bijdrage voor de auto is altijd hetzelfde, ongeacht het percentage privé-gebruik.