Arbeidsovereenkomsten opstellen met Loon

De Arbeidsovereenkomst: Menu-opties

U ziet in het scherm 'Arbeidsovereenkomsten' aan de linkerkant een keuzemenu waarin u diverse bepalingen en bedingen kunt selecteren die u van toepassing wilt laten zijn voor dit contract. Bij de meeste opties is een uitklapmenu aanwezig waardoor meer keuzes beschikbaar worden.

Rechts ziet u de basis van een arbeidsovereenkomst, met de meest basale onderdelen. Hieraan kunt u dus via het linkermenu bepalingen toevoegen:


Afbeelding: 'Werknemer','Arbeidsovereenkomst', alle onderdelen