Aanpassen premies Werkhervattingskas 2019

Premie ZW-flex in Loon NIET zelfde als op uw beschikking?

Komt het premiepercentage in Loon bij 'Ziektewet flex werkgever' niet overeen met het percentage voor de premie 'ZW-lasten', dat u op uw fiscale beschikking 2019 ziet staan? Dan bent u vrijwel zeker een (middel)grote werkgever. Dan moet u de premie ZW-flex, maar ook die voor de WGA zélf aanpassen in Loon.

De beschikking 2019 van de Belastingdienst hebt u in december 2018 of begin januari 2019 ontvangen.In Loon 2019 staan de premies voor de Werkhervattingskas (Whk) startklaar voor de kleine werkgever (heffingsloon in het jaar 2017 tot € 331.000). Zij betalen per sector (!) namelijk dezelfde premie.

Voor middelgrote en grote werkgevers ligt dat helaas anders. Voor hen wisselt de premie per werkgever (= gedifferentieerd). Dus voor deze werkgevers kan Loon de premies onmogelijk standaard reeds laten zien.

Verrekening WGA
En er is nóg een complicerende factor…
• Het Whk-onderdeel WGA mag de werkgever voor de helft verrekenen met de werknemer.
  De werkgever betaalt dus de ene helft, de werknemer de andere helft.
• De premie is niet aftrekbaar en wordt door de werknemer dus vanuit het netto loon betaald.
Het Whk-onderdeel ZW-flex mag niet worden verrekend met de werknemer.

Hoe past u als (middel)grote werkgever nu uw Werkhervattingskas-premie (ZW-flex en WGA) aan in Loon 2019? Dat leest u in het volgende hoofdstuk.