Aanpassen premies Werkhervattingskas 2016

Voorbeeld aanpassen premies Werkhervattingskas voor (middel)grote werkgevers

Stel, de werkgever valt in de sector 43 Zakelijke Dienstverlening I. Op zijn beschikking 2016 van de fiscus staan de volgende drie premies voor de Werkhervattingskas:
• ZW-lasten (= Ziektewet flex werkgever): 0,40%
• WGA-vast: 0,30%
• WGA-flex   : 0,25%

U doet het volgende:

1) Kies vanuit Loon Vandaag voor de taak 'Premies risicogroep bijwerken'. Of ga naar de
    werkgever, tabblad 2 'Premies', 'Wijzig premies'. Dit is het scherm waarin u belandt:


Afbeelding: 'Werkgever', 'Wijzig premies'

2) Dit is geen kleine werkgever want de werkgeverspremie ZW-flex wijkt af van wat Loon
    standaard meldt (0,15%). Het betreft hier dus een middelgrote of grote werkgever.
3) Markeer de rode bol 'Ziektewet flex werkgever'
4) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord
5) Voer het percentage Ziektewet flex van deze werkgever in: 0,40 (in ons voorbeeld). Dus
    het gehele premiepercentage dat hij op de beschikking 2016 ziet staan.
6) Markeer de premie ‘WGA-vast werknemer’
7) Voer de helft van het premiepercentage in dat u op voor deze premie op uw beschikking
  2016 ziet staan. In ons voorbeeld: 0,15
8) Markeer de premie ‘WGA-vast werkgever’ en voer daar de ‘resterende helft’ in. Dus 0,15
9) Dit doet u op dezelfde wijze voor de premie WGA-flex die u op uw beschikking 2016 ziet
    staan. Dus in ons voorbeeld 0,125% voor ‘WGA-flex werknemer’, en 0,125% voor ‘WGA-
    flex werkgever’
10) In totaal past deze (middel)grote werkgever dus vijf premies aan voor de Werkher-
      vattingskas.

In ons voorbeeld ziet het scherm er nu zo uit:


Afbeelding: 'Werkgever', 'Wijzig premies'. (middel)grote werkgever

11) De rode bol voor de premie 'Ziektewet flex werkgever' is nu in orde ('groen'). En ook de
      premies WGA-vast en WGA-flex zijn correct ingevoerd. Loon zal in de berekeningen de
      premies WGA fifty-fifty verdelen, zoals u dat hebt aangegeven.
12) Bevestig Loons vraag over gewijzigde premies met 'OK'.