Aanpassen premies Werkhervattingskas 2016

Premies WGA-vast en WGA-flex voor de helft naar de werknemer!

Let op. De premies die de fiscus op de beschikking meldt voor de WGA-vast en de WGA-flex zijn het totaal van het aandeel werknemer plus het aandeel werkgever.

De premies WGA-vast en WGA-flex mag de werkgever namelijk voor de helft verrekenen met de werknemer. In Loon wordt bij de premies die scheiding tussen aandeel werknemer en aandeel werkgever reeds voor u gemaakt.