Aanpassen premies Werkhervattingskas 2016

Premie ZW-flex in Loon zelfde als op uw beschikking?

Komt het premiepercentage in Loon bij ‘Ziektewet flex werkgever’ overeen met het percentage voor de premie ‘ZW-lasten’, dat u op uw fiscale beschikking 2016 ziet staan? Zo ja, dan bent u hoogstwaarschijnlijk een kleine werkgever. Dan hoeft u alleen de getoonde premie ZW-flex werkgever even te bevestigen. Loon regelt daarna de rest.

Het bevestigen van uw premie ‘Ziektewet flex werkgever’ doet u als volgt:
1) Markeer de premie Ziektewet flex werkgever
2) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord
3) Laat de waarde ongewijzigd
4) Klik op een willekeurige plek in het witte deel van het scherm
5) Sluit af met 'F10:Bewaar'
6) Bevestig Loons vraag over gewijzigde premies met 'OK'.
7) Loon kent nu ook uw premies voor de WGA-vast en de WGA-flex. Maar check voor alle
    zekerheid of het totaal (werknemers- plus werkegeversdeel) van de premies WGA-vast en
    WGA-flex ook overeenkomen!
 8) De premies WGA-vast en WGA-flex mag de werkgever voor de helft verrekenen met de
    werknemer. De werkgever betaalt dus de ene helft, de werknemer de andere helft.
    Vandaar dat Loon de premies reeds in tweeën heeft ‘geknipt’ voor u.