Aanpassen premies Werkhervattingskas 2016

Premie ZW-flex in Loon NIET zelfde als op uw beschikking?

Komt het premiepercentage in Loon bij ‘Ziektewet flex werkgever’ niet overeen met het percentage voor de premie ‘ZW-lasten’, dat u op uw fiscale beschikking 2016 ziet staan? Dan bent u vrijwel zeker een (middel)grote werkgever. Dan moet u de premies ZW-flex, maar ook die voor WGA-vast en WGA-flex zélf aanpassen in Loon.

De beschikking 2016 van de Belastingdienst hebt u eind december 2015 of begin januari 2016 ontvangen.

In Loon 2016 staan de premies voor de Werkhervattingskas (Whk) startklaar voor de kleine werkgever (heffingsloon in het jaar 2014 tot € 319.000). Zij betalen per sector (!) namelijk dezelfde premie.

Voor middelgrote en grote werkgevers ligt dat helaas anders. Voor hen wisselt de premie per werkgever (= gedifferentieerd). Dus voor deze werkgevers kan Loon de premies onmogelijk standaard reeds laten zien.

Verrekening WGA-vast en WGA-flex
En er is nóg een complicerende factor…
• De Whk-onderdelen WGA-vast en WGA-flex mag de werkgever voor de helft verrekenen
  met de werknemer. De werkgever betaalt dus de ene helft, de werknemer de andere helft.
• De premie is niet aftrekbaar en wordt door de werknemer dus vanuit het netto loon betaald.
Het Whk-onderdeel ZW-flex mag niet worden verrekend met de werknemer.

Hoe past u als (middel)grote werkgever nu uw Werkhervattingskas-premie (ZW-flex, WGA-vast en WGA-flex) aan in Loon 2016? Dat leest u in het volgende hoofdstuk.