Loonstrook e-mailen nog toegestaan onder AVG? Veilig alternatief: mijn.loondossier.nl

Veilig(er) alternatief: mijn.loondossier.nl

Een prima alternatief voor de loonstroken per e-mail is mijn.loondossier.nl van Loon Salarissoftware B.V. Daarbij kunt u alle overzichten, zoals de loonstroken en jaaropgaven vanuit Loon op een eigen, veilige 'plek' op het internet plaatsen. U, uw werknemers en uw cliënten kunnen met mijn.loondossier.nl altijd en overal makkelijk en veilig bij de gegevens.

Met mijn.loondossier.nl maken u en uw werknemer beiden gebruik van het systeem. Er zijn dan dus geen derde partijen meer (e-mailproviders) die mee zouden kunnen kijken naar de loonstroken en de jaaropgaven.

Loon salarissoftware Afbeelding:
voorbeeld mijn.loondossier.nl voor een werknemer Afbeelding: voorbeeld mijn.loondossier.nl voor een werknemer