Problemen inzenden LPG naar APG. Of met inhoud LPG

Situatieschets

Sinds 2016 is APG voor de aanlevering van de Levering Periodieke Gegevens (LPG) voor de sector Bouw en de sector Reiniging overgegaan naar een nieuw systeem.

APG heeft dit vooraf getest maar in de praktijk blijkt dat het insturen naar APG nog niet geheel vlekkeloos verloopt. Ook zitten er nog hobbels in de verwerking van de aangiften, dus bij de inhoud van de LPG zelf.

Met deze uitleg willen we u inzage geven in de redenen van de problematiek, en u diverse oplossingen bieden. Eerst over het inzenden van de LPG, en daarna over de inhoud van de LPG.