Problemen inzenden LPG naar APG. Of met inhoud LPG

Signaleringen op inhoud. Codes 156, 165, 168 en 170 opgelost (Bouw en Reiniging)

In week 21 (23 mei t.m. 29 mei) heeft er bij APG een release plaatsgevonden waarbij zij een aantal aanpassingen hebben verwerkt in hun software. Een van de aanpassingen is het verruimen van de marges waarmee gecontroleerd wordt. Hierdoor zouden onderstaande signaalcodes tot het verleden moeten behoren:

BR 156 premie en/of premiegrondslag nul;
BR 165 grondslag te laag;
BR 168 aangeleverde premie is te laag;
BR 170 grondslag te hoog.

Sinds week 21 zijn deze drie signaalcodes opgelost dankzij de nieuwe release. Ze zijn niet meer op het portal te zien, en zullen niet meer leiden tot oplegging.

Wat APG gaat doen met de reeds gedane opleggingen, wordt nader door APG onderzocht.