Problemen inzenden LPG naar APG. Of met inhoud LPG

Signaleringen op inhoud. Code 171 (Bouw) onterecht?

Bij de vierwekelijkse verloningen in de Bouw met betrekking tot signaalcode BR 171 (premie te hoog) heeft Loon Salarissoftware BV aanvullende vragen uitstaan bij APG. Wij zijn namelijk van mening dat de premie correct is en niet te hoog. En dat signaalcode 171 in dit soort gevallen dus onterecht wordt gegeven.

Wij hebben tot op heden geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen van APG. Zodra wij hier meer informatie over hebben, laten wij u dat uiteraard direct weten.