Problemen inzenden LPG naar APG. Of met inhoud LPG

Probleem met inzenden. APG-mail over uitbreiden poorten

Zoals gezegd, het proces rondom het inzenden van de aangifte loopt niet altijd even vlekkeloos. De oorzaak hiervan is een te lage servercapaciteit bij APG om de nieuwe LPG-bestanden te ontvangen.

APG heeft daarom de poorten uitgebreid. Over het uitbreiden van de poorten heeft APG in het voorjaar van 2016 u een nogal technische mail gestuurd. In deze mail geeft APG aan dat u of uw systeembeheerder extra poorten dient open te zetten zodat de aangifte verstuurd kan worden. Op deze manier zijn er meer poorten beschikbaar om uw aangiften in te sturen.

Helaas kunnen wij het openzetten van deze poorten niet vanuit Loon voor u regelen. Daarnaast is de beslissing aan u en uw systeembeheerder om na te gaan of het openzetten van de poorten voor de beveiliging van uw pc een extra risico betekent.