Problemen inzenden LPG naar APG. Of met inhoud LPG

Drie mogelijke oplossingen bij problemen inzenden

1) Het capaciteitsprobleem is de reden waarom wij de tijdsduur voor het inzenden van de LPG vanuit Loon naar APG hebben verruimd.

Downloadt u daartoe eerst de nieuwe Loon-versie: https://mijn.loon.nl/updates.aspx

Zend de LPG daarna alsnog in.

2) Als het inzenden nog steeds niet lukt, probeert u het dan op een later tijdstip nogmaals. In de middag lukt het wat beter dan ’s ochtends, zo is de ervaring.

3) Wanneer versturen met Loon van het FTP-bestand naar APG ook na oplossing 2) niet slaagt, adviseren wij u om het bestand te uploaden via het online portaal van APG.

Uploaden vanuit Loon kunt u op de volgende manier doen:
- U gaat naar Overzichten
- Kies overzicht
- Periodieke opgaven
- APG (Bouw of Reiniging, kies de juiste)
- F10: Maak overzicht
- F10: OK
- Opslaan als...

Hier kunt u het bestand opslaan als op uw pc en deze vervolgens via het portal van APG uploaden. Let op: u ontvangt dan geen responsbericht in Loon.