9: Serieverlonen

9.2.5 Looncomponenten wijzigen, nieuw type, verwijderen, en zoeken

De looncomponenten kunt u eenmalig wijzigen, u kunt een nieuw type aanmaken, en u kunt looncomponenten eenmalig verwijderen. Eenmalig wil zeggen: alleen voor de gekozen verloningsperiode.

U kunt Loon laten zoeken naar looncomponenten, en vrije tekst invoeren. Onderstaand worden de diverse mogelijkheden nader uitgelegd.

Looncomponent eenmalig wijzigen: edit-potlood
Met het edit-potlood kunt u de geselecteerde component (normaliter een vaste toeslag of inhouding) eenmalig wijzigen. Namelijk alleen voor deze loonberekening:

Als u op het edit-icoon klikt, kunt u voor deze loonberekening het bedrag aanpassen, en eventueel de omschrijving.

Nieuw type toeslag of inhouding maken
Met deze optie kunt u een nieuw type toeslag of inhouding maken:

NB De nieuwe toeslag of inhouding wordt hiermee alleen aangemaakt. Als u hem ook in de verloning wilt terugzien, moet u de toeslag of inhouding vervolgens nog kiezen. Deze optie is dan ook precies hetzelfde als in de 'oude' opzet bij (Serie)berekenen, Toeslagen / Inhoudingen en dan 'Nieuw type'.

Verwijder geselecteerde looncomponent

Met het blauwe vuilnisbakje verwijdert u de geselecteerde looncomponent. Dat doet u dan alleen voor deze verloning:


Als u bijvoorbeeld een vaste toeslag selecteert en dan op het icoon klikt op het looncomponent te verwijderen dan gebeurt dat alleen voor de huidige verloning. Bij de volgende verloning zal die vaste looncomponent weer in de lijst staan bij de werknemer.

Verwijder alle looncomponenten

Wilt u alle looncomponenten van deze werknemer verwijderen voor de gekozen verloningsperiode? Klik dan op het pijltje naast de blauwe vuilnisbak:


Bij de volgende verloning zullen de vaste looncomponenten weer in de lijst staan bij de werknemer.

Zoekfunctie looncomponenten
Met het zoekveld kunt u Loon laten zoeken naar toeslagen, inhoudingen of incidentele beloningen die u hebt ingevoerd. Vast of eenmalig:

Voert u bijvoorbeeld 'Ploe' in dan toont Loon u de Ploegentoeslagen.

9.2.5 Reeds bekende salarisgegevens getoond

Bij de (serie)verloningsopzet geldt het volgende: als er reeds een verloning is voor een gekozen periode, zal Loon u alle gegevens van die verloning direct in dit scherm laten zien. Inclusief de eenmalige toeslagen, inhoudingen en incidentele beloningen, die in het blauw staan aangegeven.

Het grote voordeel daarvan is dat u die eenmalige gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren. U kunt ze - als u dat wilt - aanpassen en de strook opnieuw draaien.

9.2.6 Verlonen van maar één werknemer

U verloont alleen maar de gewenste werknemer als u vanuit het hoofdscherm van Loon eerst kiest voor de optie 'Werknemers'. Markeer (‘blauw') de werknemer die u wilt verlonen.

Vervolgens kiest u voor 'Verlonen'. U zult zien dat in het verloningsscherm alleen de eerder gemarkeerde werknemer staat aangevinkt en blauw gemarkeerd is. De rest is uitgevinkt. Zo verloont u toch eenvoudig slechts één werknemer. In ons voorbeeld B. Wilmans:


Afbeelding: verlonen voor één werknemer tegelijk

Overigens kunt u ook vanuit 'Loon vandaag' kiezen voor 'Verlonen' (linksbovenin), en dan alle werknemers uitvinken (vinkje linksboven weghalen). Daarna alleen de werknemer aanvinken die u wél wilt verlonen. Dan bent u er ook.