Verloning AOW-gerechtigde werknemer

Loonstrook in periode na 65e verjaardag en 11 maanden

In de periode hierna (juli 2018, in ons voorbeeld) toont Loon de strook die er anders uitziet. De sociale premie (gedifferentieerde) W.G.A. zal geheel verdwijnen van de strook in deze periode. Er is dus geen sociale-premiebetaling tot en met 9 juli (de dag voor de 66e verjaardag).

Afbeelding: Bruto-netto werknemer periode 66e verjaardag (juli)

De loonheffingstabel die wordt gehanteerd, zal nu die voor ‘AOW-leeftijd en ouder’ zijn.

Meldingen
Via het tabblad 'Meldingen' kunt u precies zien hoe de verloning van de periode waarin de werknemer 66 wordt, is opgebouwd. Loon meldt onder andere: 'Deze loonberekening is in delen uitgevoerd'. U ziet dan ook de volledige weken (daar waar het kan), en de losse dagen (daar waar het moet) vermeld staan in de specificatie:

Afbeelding: Bruto-netto werknemer periode 66e verjaardag, Meldingen

Kosten werkgever in periode ná de 65e verjaardag en 11 maanden
Op de strook van de periode ná de 65e verjaardag en 11 maanden (in ons voorbeeld juli 2018) verdwijnen de sociale premies bij de Kosten werkgever eveneens. Ook daar dus géén constructie met sociale-premiebetaling tot en met 9 juli (de dag voor de 66e verjaardag).

De werkgever betaalt nog wel de premie Zorgverzekeringswet, die immers geen leeftijdsgrens kent voor inhouding.