Nieuwe groep: 42 Groothandel levensmiddelen (Horecaproducten)

Uitleg casus 42 Groothandel levensmiddelen (Horecaproducten)


Binnen de cao 42 Groothandel is een aparte module voor de Horecaproducten. Voor werknemers die in deze branche werkzaam zijn, is een voltijd arbeidsduur van 37 uur per week van toepassing. Dat is dus anders dan het aantal voltijd arbeidsuren in de 'reguliere' risicogroep 42 Groothandel levensmiddelen.

Om die reden heeft Loon een aparte risicogroep aangemaakt: 42 Groothandel levensmiddelen (Horecaproducten).