2: De Welkomst-wizard

2.6 Administratie-map

Nu volgt een scherm, waar u een keuze moet maken die eveneens te maken heeft met de map-opzet van Loon:

Loon salarissoftware Afbeelding: Welkomstwizard, Administratie-map

Afbeelding: Welkomstwizard, Administratie-map

U hebt hier de keuze uit deze drie mogelijkheden:

Ad 1) U gebruikt deze administratie alleen

Dat wil zeggen dat u, en u alleen, gebruik maakt van Loon 2019.

Dan kunt u de administratie (= Loon-data 2019) het best in een map zetten waar alleen ú toegang tot hebt. Dat is bijvoorbeeld (!) de map 'C:\Documents and Settings\[inlognaam op uw pc]\My Documents\Loonadministratie 2019'. Die mapnaam ziet u dan ook verschijnen als u deze optie 1) kiest.

Let op: Met deze keuze kan een collega de verloning niet van u overnemen als u bijvoor-beeld ziek bent of op vakantie.

Ad 2) U wilt deze administratie delen met andere gebruikers op uw p.c.

Dat wil zeggen dat u, samen met uw collega('s) Loon gebruikt op úw p.c.

Dan kunt u de administratie (= Loon-data 2019) het best in een map zetten waar ook uw collega's bij kunnen. Dat is bijvoorbeeld (!) de map 'C:\Documents and Settings\All Users\Documenten\Loonadministratie 2019. Die mapnaam ziet u dan ook verschijnen als u deze optie 2) kiest.

Met deze optie kan een collega de verloning van u overnemen als u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie. Want als hij onder zijn eigen naam inlogt op uw p.c., ziet hij precies dezelfde Loon-gegevens als u.
 
Ad 3) U wilt een gedeelde administratie aanmaken.
Dat wil zeggen dat u Loon gebruikt met uw collega('s) op meerdere p.c.'s. U werkt dus in een netwerk. In een netwerk wordt Loon geïnstalleerd op de p.c.'s, met een verwijzing naar de data op een centrale plek. Bijvoorbeeld F:\data\Loonadministratie 2019.

Met deze keuze bepaalt alleen de 'eerste'(!) gebruiker van dat netwerk in welke 'centrale' map de administratie komt te staan. U klikt dan ook op 'Kies' en markeert (in ons voorbeeld) de map F:\data\Loonadministratie 2019\...

Alle andere gebruikers van het Loon-netwerk 'volgen' die map. Dat stellen zij stuk voor stuk zo in bij de stap hiervóór. Zie hoofdstuk 2.4.