18 Reiniging herziening pensioenpremie 2014

Twee methoden ter oplossing

U kunt de kwestie van de herziene pensioenpremie met terugwerkende kracht op twee manieren oplossen. Namelijk na afloop van het jaar via administratienetschoonmaak.nl (aanbevolen!), of via herrekeningen in Loon.