18 Reiniging herziening pensioenpremie 2014

Tekst bij Nieuws op Administratienet Schoonmaak

Onderstaand de officiële tekst over de CAO-herziening bij het Nieuws op www.administratienetschoonmaak.nl:

In het “Onderhandelingsresultaat cao 2014-2016 voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf” staat dat de pensioenpremie voor werkgevers met ingang van 1 juli 2014 structureel wordt verlaagd met 0,5%-punt. Hieronder informeren wij u over de gevolgen van dit besluit.
 
Werkgeversbijdrage met terugwerkende kracht verlaagd
De werkgeversbijdrage in de pensioenpremie wordt met terugwerkende kracht per 01-01-2014 met 0,25%-punt verlaagd. Deze wijziging wordt per 1 november 2014 doorgevoerd.
 
Per 1 november nieuwe loontijdvakken aanleveren
Dit betekent dat u vanaf 1 november 2014 nieuwe loontijdvakken kunt aanleveren met het nieuwe percentage in de cumulatieve premieberekening. Vanaf deze datum kunt u ook correcties aanleveren over de reeds verstreken loontijdvakken.