18 Reiniging herziening pensioenpremie 2014

Methode 2: via herrekenen van de salarissen in Loon

U kunt ook de salarissen in Loon herrekenen. Maar nogmaals: deze methode raden wij af!
• U past het percentage van de pensioenpremie aandeel werkgever aan in Loon via:
   Werkgever, Wijzig, Wijzig premies, Pensioenfonds werkgever. Deze past u aan naar
   10,25%.
• Draai voordat u gaat herrekenen een betaallijst lonen en de journaalpost tot nu toe uit. Dit
  ter controle na het herrekenen. Maak tevens voor alle zekerheid tevens eerst een backup.
• Na deze voorbereiding kunt u gaan herrekenen
• Ga daartoe via het Loon-hoofdscherm, naar Werkgever (links bovenaan)
• Kies voor ‘Herrekenen’
• Vink 'Toon werknemers die uit dienst zijn' aan
• Kies voor 'F10:Herreken'
• Draai vervolgens opnieuw de betaallijst lonen en journaalpost uit voor de eventuele
   verschillen
• U kunt nu de OLP’s van november en december insturen zoals u gewend bent. Er zal een
   automatische correctie plaatsvinden via deze OLP(‘s).

We raden deze herrekenmethode af omdat er juist in de sector 18 Reiniging vaak sprake is van oproepkrachten, toeslagen voor overwerk, onregelmatige diensten, et cetera. Door te gaan herrekenen, bestaat de kans dat de diverse salariscomponenten wijzigen, en u daarna de boel moet corrigeren. Dat kan tot verwarring leiden, onjuiste verloning, en kost als het tegenzit veel hersteltijd.

Bovendien is - zoals gezegd - de urgentie voor herrekenen er niet. U hebt iets teveel premie betaald, dus Cordares zal geen onmiddellijke actie verlangen.