17: Loon Online

17.2 Prijzen Loon Online?

Voor Loon Online brengen we € 75,- per jaar, per gebruiker extra in rekening. 'Extra' wil zeggen bovenop het abonnementsbedrag voor de Loon 2019 versie van uw keuze (LoonBasis, LoonPro, LoonNet). 'Per gebruiker' komt alleen voor bij LoonNet, waarmee meerdere collega's tegelijk in Loon kunnen werken.

De prijzen voor Loon Online 2019 zien er dan zo uit:

LoonBasis: € 75,-

LoonPro: € 75,-

LoonNet: vanaf € 120,-

De bedragen gelden naar rato. Stapt u bijvoorbeeld met uw LoonPro per 1 september 2019 over dan betaalt u dus € 25,-.